Over VeiligBesteld.nl

Veiligbesteld.nl wil zich echt onderscheiden op het gebied van webwinkel keurmerken. De laatste jaren zijn er meerdere keurmerken opgericht en voor de consument en de webwinkelhouder is het steeds moeilijker om daar een onderscheid in te maken.

Ons keurmerk richt zich op duidelijkheid naar de consument en webwinkelhouder middels de volgende voordelen:

  • Transparante prijs
  • Gratis optimalisatie advies
  • Gratis advies bij geschillen voor consumenten
  • Gratis advies bij geschillen voor webwinkelhouders
  • Gratis advies over algemene voorwaarden
  • Meer online verkopen door het vertrouwen in het¬†Veiligbesteld.nl¬†keurmerk

Voor webwinkelhouders:
U kunt zich hier aanmelden voor een keuring door veiligbesteld.nl. U kunt binnen 72 uur een reactie op uw keuringsverzoek verwachten met uw goedkeuring of afkeuring.
Bij een afkeuring worden duidelijke redenen aangegeven. Deze punten dienen aangepast te worden voordat u een herkeuring aanvraagt.

Voor consumenten:
Bij algemene vragen kunt u ons contactformulier invullen. Uw vraag wordt binnen 48 uur beantwoord. Bij andere vragen en/of klachten over een webwinkelhouder verwijzen wij u door naar de klachtenpagina.